Liên hệ

Form liên hệ
Lô A27 và A28 Khu CN vừa và nhỏ, Xã Diên Phú,
Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Hotline:
1800 969657
(84-258) 3875 725
Email:
ise@isezipper.com.vn