Tuyển dụng

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Thị Trường ( Nam )

Mô tả Công việc – Nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường và …

Phó Phòng Kỹ Thuật Hóa

Mô tả Công việc – Quản lý pha màu, màu pha, xây dựng công …

Kỹ Sư Hóa Mạ

Mô tả Công việc – Theo dõi quản lý các quy trình xi mạ …

Giám Đốc Xí Nghiệp

Mô tả Công việc -Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc …