Sản phẩm

Bán thành phẩm kim loại

cover
Thông số kỹ thuật

Bán thành phẩm kim loại

– Kích thước bán thành phẩm: # 3, #4, # 5, # 8, #10