Sản phẩm

Bán thành phẩm nylon

cover
Thông số kỹ thuật

– Kích thước bán thành phẩm: # 3, # 5, # 7, # 8, # 9, # 10

Dây kéo IZ

– Kích thước dây giọt lệ: # 3, # 5

– Các loại dây kéo: N3IZ lưới, N3IZT1

 

ZIPPER TYPES BY CHAIN

ZIPPER TYPES BY TAPE

Polysester tape N3IZT1

Polysester tape N3IZT1

Lace tape N3I

Lace tape N3I