Sản phẩm

Dây kéo kim loại

cover
Thông số kỹ thuật

– Kích thước dây kéo: # 3, # 5, # 8, # 10

– Nguyên liệu làm răng: Đồng, ” Răng Y Type ” Đồng, Nhôm

Gold brass

Gold brass

Shiny gold brass

Shiny gold brass

Light gold

Light gold

Shiny silver nickel

Shiny silver nickel

Silver

Silver

Gun metal

Gun metal

Antique brass

Antique brass

Antique silver

Antique silver

Antique Copper

Antique Copper

Pewter

Pewter

Shiny pewter

Shiny pewter

Black Oxydised

Black Oxydised

CÁC LOẠI CHẶN DÂY KÉO

– Thông tin các loại chặn dây khóa kéo Kim Loại: