Sản phẩm

Bán thành phẩm plastic

cover
Thông số kỹ thuật

Bán thành phẩm plastic

– Kích thước bán thành phẩm: # 3, # 5, # 8